Blog

    You are currently here!
  • Home
  • Blog ( Page 2 )
Grunty słabonośne

Nie ma jednoznacznej i rozstrzygającej definicji gruntów słabonośnych. Przyjmuje się

Czytaj więcej
Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny stanowi nieodłączny element planowania inwestycji. To dokument, który

Czytaj więcej
Wypraski stalowe

Wypraski stalowe to termin odnoszący się do grodzic stalowych GU, VL, Larsen oraz

Czytaj więcej
Stateczność skarpy

Stateczność w kontekście skarp, nasypów i wykopów określana jest za

Czytaj więcej
Mała retencja: Na czym polega?

Mianem małej retencji określa się sposoby na gromadzenie wody oraz

Czytaj więcej
Geotechnika

Geotechnika zajmuje się badaniem, sprawdzaniem i analizą gruntów. Badania geotechniczne

Czytaj więcej
Faszynowanie

Faszynowanie jest procesem z zakresu hydrotechniki i melioracji. Znajduje zastosowanie

Czytaj więcej
Umocnienia brzegów

Zadaniem umocnienia brzegów danego akwenu jest zapewnienie ich stateczności i

Czytaj więcej
Remediacja

Remediacja gruntu może zostać przeprowadzona na kilka sposobów. Pierwszym jest

Czytaj więcej