Budowa grobli

Budowa grobli to złożony proces inżynieryjny, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Podczas budowy należy uwzględnić czynniki, takie jak: wpływ konstrukcji na środowisko naturalne, ryzyko powodziowe i potrzeby lokalnej społeczności. Bardzo ważny jest także dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych.

Groble najczęściej powstają z ziemi lub kamienia. Niezabezpieczone w żaden sposób są narażone na niszczące oddziaływanie zarówno wody, jak i czynników atmosferycznych i biologicznych. Dlatego współcześnie do budowy grobli coraz częściej wykorzystuje się profile geotechniczne, dzięki którym uzyskana konstrukcja jest trwała i nie wymaga żadnych skomplikowanych działań serwisowych.

Jakim celom służy budowa grobli?

Głównym celem grobli jest kontrola wód. Groble zapobiegają powodziom poprzez oddzielanie wód rzecznych od obszarów zagrożonych zalaniem. Są również często stosowane do tworzenia zbiorników retencyjnych, których zadaniem jest gromadzenie wody do celów rolniczych, przemysłowych lub rekreacyjnych. W niektórych przypadkach groble służą jako drogi, łącząc oddzielone wodą obszary i umożliwiając łatwą komunikację między nimi. Wykorzystuje się je również do celów rekreacyjnych.

Budowa grobli z wykorzystaniem grodzic EcoLock i SuperLock

EcoLock i TerraDeckJak wykazaliśmy powyżej, groble pełnią wiele ważnych funkcji o znaczącym wpływie na ochronę środowiska i zarządzanie zasobami wodnymi, jak również infrastrukturę komunikacyjną i bezpieczeństwo. 

Wykorzystując wysokiej jakości profile geotechniczne do budowy grobli, zapewniamy ich:

  • trwałość i odporność na erozję,
  • stabilność,
  • odporność na oddziaływanie czynników mechanicznych, atmosferycznych i biologicznych.

Tam, gdzie niezbędne lub korzystne jest zastosowanie technologii, z pomocą przychodzą przyjazne dla środowiska grodzice winylowe EcoLock i grodzice hybrydowe SuperLock. Oferowane profile geotechniczne są produkowane z precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów sztucznych posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny, co pozwala na ich zastosowanie w warunkach każdego zbiornika wodnego.

Dlaczego warto wykorzystać grodzice winylowe do budowy grobli?

Budowa grobli z wykorzystaniem grodzic winylowych niesie za sobą szereg korzyści. Na pierwszy plan wysuwają się korzyści bezpośrednio wynikające z wyboru materiału, który jest:

  • przyjazny dla środowiska naturalnego (dodatkowym atutem jest możliwość wykończenia komponentów winylowych w sposób nawiązujący do naturalnego drewna),
  • lekki, dzięki czemu transport elementów do budowy grobli nie wymaga wysokich nakładów i jest bezpieczny także na gruntach słabonośnych,
  • odporny na szereg czynników szkodliwych, które wpływają destruktywnie na konstrukcję.

Ponadto grodzice winylowe są łatwe w montażu. Mogą być montowane przy pomocy standardowego sprzętu, a dzięki dopracowaniu do perfekcji technologii ich montażu, nie pękają podczas wbijania w ziemię, co skutkuje jeszcze wyższą wydajnością prac montażowych