Grodzice winylowe – montaż

Jednym z wyzwań, które przez lata towarzyszyły zastosowaniu grodzic wykonanych z tworzyw sztucznych było ich pękanie podczas wbijania. To problem, który nie tylko opóźniał prace, ale również zwiększał koszty realizacji projektów i – co nie powinno nikogo dziwić – zniechęcał inwestorów do wyboru tego typu profili geotechnicznych. Dzięki zaawansowanym badaniom i rozwojowi technologicznemu, producenci grodzic winylowych znaleźli skuteczne rozwiązania tego problemu.

Poniżej przyjrzymy się szczegółowo technikom montażu grodzic winylowych, które nie tylko eliminują ryzyko pęknięć, ale również przyczyniają się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa prac.

Metody montażu grodzic winylowych

montaż grodzicMontaż grodzic winylowych, takich jak EcoLock i SuperLock, wymaga zastosowania technik, które zapewniają ich skuteczne i bezpieczne wbijanie w grunt. Metody te zostały opracowane, aby sprostać wyzwaniom związanym z różnorodnymi warunkami gruntowymi oraz aby zapobiegać problemom takim jak pęknięcia grodzic podczas instalacji.

Pogrążanie za pomocą wibromłota

Najczęściej stosowaną metodą montażu grodzic winylowych jest pogrążanie za pomocą wibromłota. Ta technika polega na wciskaniu grodzic w grunt wzdłuż uprzednio zainstalowanych wzorników przy wykorzystaniu młotów wibracyjnych. Jest to metoda preferowana ze względu na jej efektywność w różnych typach gruntów. Wibromłoty, używane do tej metody, są lekkie i generują niewielką energię uderzeń, co jest kluczowe w zapobieganiu uszkodzeniom grodzic.

Wkopywanie

Metoda wkopywania jest używana głównie przy tworzeniu ścian palowych, które nie wymagają głębokiego zagłębienia. Proces ten rozpoczyna się od umieszczenia grodzic w rowie wykopanym wcześniej, po czym następuje wypełnienie konstrukcji materiałem dostosowanym do specyfiki danego gruntu. Jest to szczególnie użyteczna technika w sytuacjach, gdzie standardowe metody wbijania grodzic nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub są zbyt agresywne dla danego terenu.

Wpłukiwanie

Technika wpłukiwania jest stosowana w przypadku montażu grodzic w gruntach o wysokiej spoistości lub zagęszczeniu, gdzie użycie młotów wibracyjnych może okazać się niewystarczające do osiągnięcia pożądanej głębokości. Ta metoda opiera się na generowaniu ciśnienia bezpośrednio pod dolną częścią grodzicy, co pomaga w rozluźnieniu i usunięciu gruntu znajdującego się pod nią. Aby osiągnąć efekt zmiękczenia gruntu, wykorzystuje się strumienie powietrza lub wody, dostarczane przez pompy działające pod niskim lub wysokim ciśnieniem.

Profesjonalny montaż grodzic winylowych

Inwestorów zainteresowanych profesjonalnym montażem grodzic winylowych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych z wykorzystaniem grodzic winylowych i hybrydowych EcoLock i SuperLock. Metody montażu dobieramy adekwatnie do specyfiki realizowanego projektu, a więc funkcji, jakie mają pełnić grodzice w danym miejscu oraz warunków geotechnicznych w miejscu montażu.