Pytania i odpowiedzi

    You are currently here!
  • Home
  • Pytania i odpowiedzi

Okres gwarancyjny na grodzice winylowe/hybrydowe wynosi 50 lat 

Tak jest możliwość zamówienia grodzic winylowych/hybrydowy w kolorze z Naszej palety. Wymogiem jest zamówienie minimum 500 m2 oraz wiąże się to z dodatkowym kosztem każdego m2 profilu. Ostateczne warunki i koszty ustalane są na etapie zamówienia. 

Grodzice winylowe i hybrydowe wykonane są z PCV, czyli surowca, z którego produkowane są wysoce odporne ramy okienne. Przy stałym oddziaływaniu promieniowa UV mogą pojawić się odbarwienia, lecz sam profil utrzyma swoje parametry geometryczne i wytrzymałościowe. 

Nie, przy zamówieniu możemy dostarczyć grodzice winylowe/hybrydowe o dowolnej długości, zgodnie z wymogami/założeniami projektu. 

W Naszej ofercie znajdą się łączniki dla grodzic winylowych/hybrydowych które pozwolą na zmianę kąta o 45° lub 90° . Ponadto każda grodzica winylowa/hybrydowa ma swego rodzaju luz na zamku który pozwala na zmianę kąta każdego profilu o 6-10° (wartość zależna od typu profilu). 

Tak, jest taka możliwość lecz kluczowa jest znajomość warunków gruntowych. Na ich podstawie można określić warunki i możliwość samego montażu bez stalowej prowadnicy. 

Nawet do 40-50 metrów bieżących, lecz zależne jest to od wielu czynników: długości profilu, warunków gruntowych, sposobu montażu, użytego sprzętu oraz samego doświadczenia. 

Zachowanie szczelności zamków możemy uzyskać poprzez zastosowanie uszczelki w zamku żeńskim profilu wykonanej z miękkiego PCV. Uszczelka jest integralną częścią profilu, nie jest w żaden sposób wklejana. 

Tak, w przypadku konstrukcji oporowych wymagane jest odprowadzenie wody która będzie gromadziła się za konstrukcją. 

Wysokość zależy przede wszystkim od indywidualnych cech projektu, jednakże można przyjąć że konstrukcje oporowe działające w schemacie wspornikowym (bez kotwienia) mogą mieć wysokość do 2,5m. 

a. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że konstrukcje oporowe działające w schemacie wspornikowym (bez kotwienia) mogą mieć wysokość do 2,5m. 

Tak, odbywa się to w bardzo podobny sposób jak w przypadku ścianek stalowych, jednakże trzeba pamiętać, że siły ścinające mogą zostać przekroczone, dlatego należy przyjąć odpowiedni sposób łączenia kotwy z konstrukcją. 

Nasza gwarancja nie obejmuje ponownego używania grodzic, gdyż co do zasady traktujemy grodzice EcoLock i SuperLock jako rozwiązanie stałe. Jednocześnie, spotkaliśmy się z przypadkami skutecznego ponownego wykorzystania grodzic. Należy jednakże pamiętać, że wszystko jest uzależnione od specyfiki gruntu, sposobu montażu oraz pozostałych parametrów projektu. 

Nie, do montażu wykorzystujemy stalową prowadnicę wielokrotnego użytku, która stanowi ostrze przecinające grunt i ochraniające grodzice podczas instalacji.
Grodzica ma kształt pogrążanej grodzicy. Tak, jesteśmy również producentem prowadnic i dobieramy ją pod możliwości sprzętowe klienta.
Przed oceną możliwości montażu, nasi inżynierzy musza zobaczyć dokumentację geologiczną z miejsca inwestycji. Ogólnie zasada jest taka, że grodzice winylowe możemy wykorzystać tam gdzie grodzice stalowe. Wszystko dzięki prowadnicy.
Naszym rekordem w jednej części są 13metrowe grodzice montowane na wale przeciwpowodziowym na Węgrzech. Jest możliwość montażu dłuższych grodzic, jednakże wszystko zależy od wykorzystanego sprzętu i warunków gruntowych.
Używamy wibromłotów. Jest również możliwość wspomagania się technikami podwiercania lub podpłukiwania wodą. Wciskanie statyczne grodzic jest możliwe tylko w przypadku bardzo miękkich gruntów.
Nie, nie korodują nawet w słonej wodzie. Są bardzo wysoce odporne na działanie czynników chemicznych i biologicznych.
Nie, gdyż do ich produkcji używamy stabilizatorów UV, które hamują nadmierne utlenianie materiału. Surowiec wykorzystywany do produkcji grodzic EcoLock, to ten sam surowiec, z którego produkowane są wysoce odporne ramy okienne.
Tak, bez problemu. Wykonuje się to w podobny sposób co w przypadku grodzic stalowych.

Nie, do mniej wymagających projektów zalecamy zastosowanie naszego systemowego oczepu, który jest wysoce estetyczny i łatwy w montażu.