Profile geotechniczne

  You are currently here!
 • Home
 • Profile geotechniczne

Grodzice winylowe EcoLock i grodzice hybrydowe Super Lock

Przyjazna dla środowiska, lekka i konkurencyjna cenowo alternatywa dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal, drewno czy beton.

Zastosowanie grodzic winylowych i hybrydowych

Ścianki szczelne i oporowe z systemem kotwiącym
Zabezpieczenie brzegów
Konstrukcje oporowe
Zabezpieczenie brzegów o zmiennym poziomie wody
Budowa grobli w obrębie zbiorników wodnych
Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych
Ochrona terenów o zmiennym poziomie wód gruntowych
Separacja terenów zagrożonych ekologicznie
CZĘSTOCHOWA, POLSKA: DOSZCZELNIENIE I WZMOCNIENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zalety grodzic winylowych i hybrydowych

 • Nie korodują i są odporne na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych, m.in. promieniowanie UV, działanie wody morskiej.
 • Odporne na działanie czynników mechanicznych, m.in. zadrapania, pęknięcia, zarysowania i zamarzającą wodę.
 • Dzięki niższej wadze, wymagają mniejszych nakładów transportowych.
 • Prosty montaż przy użyciu standardowego sprzętu.
 • Przyjazne dla środowiska rozwiązanie o niższym śladzie węglowym.
 • Zgodnie z Atestem Państwowego Zakładu Higieny, materiał grodzic nie wpływa na parametry wody pitnej.

Montaż

Pogrążanie za pomocą wibromłota

Najczęściej stosowana metoda, polegająca na wciskaniu grodzic w grunt wzdłuż uprzednio zainstalowanych wzorników przy wykorzystaniu młotów wibracyjnych, lekkiego sprzętu o niewielkiej energii uderzeń. Rodzaj sprzętu jest dobrany do parametrów gruntu, głębokości zagłębienia i typu grodzicy. Przy montażu w twardych, zwartych podłożach oraz przy wbijaniu długich elementów stosowane są mandrele, czyli stalowe prowadnice o kształcie odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Rodzaj i długość mandreli jest dostosowywany do typu wbijanych grodzic.

Wkopywanie

Metoda stosowana przy budowie ścian palowych o niewielkim zagłębieniu, polegająca na montażu grodzic w uprzednio wykopanym rowie, a następnie wypełnianiu konstrukcji specjalnie dostosowanym do warunków gruntowych materiałem.

Wpłukiwanie

Metoda stosowana przy instalacji grodzic w bardzo spoistych lub zagęszczonych gruntach, gdzie siła młotów wibracyjnych może być niedostateczna do uzyskania wymaganego zagłębienia. Technika wpłukiwania polega na wytwarzaniu ciśnienia bezpośrednio pod stopą grodzicy, które rozluźnia i usuwa grunt pod elementem. Do zmiękczenia gruntu używa się strumienic powietrznych lub wodnych z nisko- lub wysokociśnieniowymi pompami wodnymi.

Technika montażu grodzic EcoLock i SuperLock została na przestrzeni lat dopracowana przez naszą firmę niemal do perfekcji. Wyeliminowaliśmy stare błędy, m.in. pękanie grodzic podczas wbijania.

 • Oferujemy wsparcie naszych doświadczonych pracowników na placu budowy i przeszkolenie ekipy montażowej w zakresie instalacji.
 • Grodzice winylowe i hybrydowe są kompatybilne ze sprzętem tradycyjnym – mogą być pogrążane oraz cięte przy użyciu konwencjonalnych narzędzi wykorzystywanych do grodzic stalowych.
 • Prace instalacyjne tak samo jak w przypadku grodzic stalowych odbywają się z użyciem koparki bądź palownicy oraz odpowiedniego wibromłota.

Obecnie dla każdego projektu, gdzie wymagane jest zastosowanie grodzic o długości większej
niż 3m zalecamy użycie mandreli czołowej oraz dodatkowych akcesoriów.

 • Mandrela to specjalny profil stalowy w kształcie pogrążanej grodzicy który stanowi swego rodzaju ostrze przecinające grunt oraz wszelkie przeszkody, na które można napotkać w gruncie np. korzenie lub nieduże kamienie.
 • Mandrela jest produkowana przez nas na zamówienie klienta i wchodzi w skład oferty handlowej.
 • Dzięki mandreli minimalizujemy ryzyko uszkodzenia grodzic podczas montażu, przyspieszamy prace wykonawcze, wzmacniamy również strukturę gruntu budującego np. wał przeciwpowodziowy poprzez dodatkowe zagęszczenie gruntu.
WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY, POLSKA: WZMACNIANIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO GRODZICAMI WINYLOWYMI – PRACE INSTALACYJNE.

Montaż z mandrelą i wibromłotem powoduje, że grodzice można stosować z powodzeniem wszędzie tam, gdzie grodzice stalowe. A w przypadkach gruntów słabonośnych, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony, przewagą jest znikomy ciężar naszych grodzić i lżejszy sprzęt do transportu i montażu (mniejsze koszty logistyczne, budowy dróg tymczasowych itp.).

Transport

Niska waga grodzic winylowych i hybrydowych wynika z gęstości materiału, która wynosi 1,44g/cm3.
Gęstość stali, z której produkowane są grodzice stalowe jest ponad pięciokrotnie większa.

Skutkiem tak znacznego obniżenia masy grodzic są duże oszczędności finansowe na etapie transportu, gdyż do przewiezienia określonej liczby metrów kwadratowych grodzic winylowych i hybrydowych zaangażowanych jest mniej jednostek transportowych. Szybki rozładunek wymaga również mniej nakładów, gdyż profile są pakowane na ciężarówkę w specjalnie przygotowane ramki drewniane zawierające pakiet kilkunastu grodzic.

Technologia

Grodzice winylowe EcoLock wykonywane są z twardego polichlorku winylu, modyfikowanego środkami ułatwiającymi przetwórstwo, modyfikatorami udarności, stabilizatorami termicznymi i UV oraz wypełniaczami mineralnymi. Są produkowane metodą wytłaczania jako profile monolityczne. Dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu konstrukcyjnego PVC, który umożliwia ponowne przetwarzanie, grodzice winylowe są rozwiązaniem przyjaznym środowisku.

Niezmienna jakość i parametry

Dzięki stałemu monitoringowi i utrzymaniu rygorystycznych procedur produkcyjnych, gwarantujemy wysoką i niezmienną jakość naszych produktów. Jakość oraz parametry wytrzymałościowe naszych grodzic są cyklicznie potwierdzane w akredytowanych laboratoriach i instytutach badawczych, jak również technicznych uczelniach wyższych.

System grodzic winylowych i hybrydowych jest w pełni certyfikowanym wyrobem budowlanym, objętym Krajową Oceną Techniczną. Grodzice posiadają również Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz rekomendacje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym.

Certyfikat ISO 9001:2015

Na wysoką jakość grodzic ma wpływ nie tylko nowoczesny park maszynowy, ale też 20-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Produkcja grodzic z PVC to proces wymagający najwyższej staranności. Zastosowanie normy ISO 9001:2015 pozwoliło nam zapewnić i utrzymać produkcję wysokiej jakości wyrobów, a wprowadzenie procedur usystematyzowało działania w firmie, które są teraz jej integralną częścią.

Grodzice winylowe i hybrydowe Parametry i asortyment

Grodzice winylowe EcoLock

parametrjedn.normawartość
Gęstość*kg/cm3PN-EN ISO 1183-11,44 ± 10%
Udarność wg. Charpy’egokJ/m2PN-EN ISO 179-1≥30
Twardość Shore’aShore’a DPN-EN ISO 868≥65
Temperatura mięknienia wg. VicataoCPN-EN ISO 306≥75
Wytrzymałość na rozciąganie**MPaPN-EN ISO 527-144 ± 5%
Moduł sprężystości przy rozciąganiuMPaPN-EN ISO 527-1≥2300

Powyższa tabela przedstawia parametry dotyczące wszystkich elementów systemu z wyłączeniem profili uzupełniających.
* +/- 10%
** +/- 5%

Grodzice z uszczelnieniem

Niektóre strategiczne projekty inwestycyjne wymagają zapewnienia stuprocentowej gwarancji szczelności konstrukcji. W takich przypadkach, oferujemy możliwość wyprodukowania grodzic z uszczelką wykonaną z miękkiego PVC w procesie postkoekstruzji.

W projektach, gdzie wymagana jest 100 % szczelność, istnieje możliwość produkowania grodzic
z uszczelką wykonaną z miękkiego PVC w procesie postkoekstruzji.

 • Uszczelka nie jest w żaden sposób wklejana w zamek, lecz termicznie zgrzana z całością,
  co powoduje, że jest w pełni integralną częścią grodzicy.
 • Taki sposób połączenia uszczelki z grodzicą, jak i specjalne dodatki do tworzywa gwarantują
  odporność na uszkodzenia uszczelki.
 • Kształt uszczelki oraz jej powierzchnia i podatność gwarantują łatwy montaż.

Dzięki zastosowaniu uszczelki osiągamy 100% szczelność zamków zaraz po montażu, co ma szczególne znaczenie na terenach zagrożonych ekologicznie lub tam, gdzie jest konieczność zatamowania cieków wodnych.

WILUNA, AUSTRALIA: ZBIORNIK NA SOLANKĘ ZBUDOWANY Z GRODZIC WINYLOWYCH Z INTEGRALNĄ USZCZELKĄ Z MIĘKKIEGO PVC.

Grodzice do zadań specjalnych

37
foto-23

Na szczelność konstrukcji wykonanych z grodzic winylowych wpływają m.in. następujące czynniki:

 

 • Kształt zamka, który może wydłużać oraz zwężać drogę pokonywaną przez wodę,
 • Szerokość pojedynczej grodzicy. Im szerszy profil, tym mniejsza liczba zamków na jednostkę długości ściany np. zastępując grodzice o szerokości 300 mm grodzicami o szerokości 606 mm uzyskamy dwukrotne zmniejszenie nieszczelności,
 • Ciśnienie hydrostatyczne działające na ścianę. Im większe ciśnienie, tym mniejsze prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska kolmatacji, czyli zatykania zamków przez grunt,
 • Poziom naprężenia na powierzchni styku zamków. Im ścianki zamków sąsiadujących grodzic bardziej się dociskają tym mniejsza jest pomiędzy nimi szczelina, a co za tym idzie przepływ wody jest utrudniony.

Uszczelki z miękkiego PVC są wykonywane i umiejscawiane w zamkach w trakcie procesu tłoczenia grodzic. Ich kształt jest uzależniony od typu profilu i wymogów projektu. 

Grodzice winylowe i hybrydowe Elementy dodatkowe

Grodzice EcoLock i SuperLock dostępne są wraz z kompletnym systemem elementów dodatkowych i akcesoriów, pozwalających wygodnie kształtować konstrukcję z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych. Wśród w pełni kompatybilnych elementów systemowych dostępne są:

 • Łączniki pozwalające na łączenie ścianek pod kątem 45, 90 i 135 stopni, gwarantujące pełną współpracę łączonych grodzic oraz zachowanie szczelności zamków,
 • Oczepy osłaniające ścianki od góry, zabezpieczające przed klawiszowaniem i nadające estetyczny wygląd,
 • Deski kompozytowe TerraDeck stosowane przy budowie nabrzeży turystycznych i użytkowych, pomostów, molo oraz przystani jachtowych.
SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH FIRMY PIETRUCHA.

Oczywiście jako oczep można stosować indywidualnie zaprojektowaną konstrukcję stalową, żelbetową lub drewnianą w zależności od potrzeb.

Grodzice winylowe EcoLock i hybrydowe SuperLock mogą współpracować ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami kotew lub ściągów

Detale połączeń konstrukcyjnych dostępne są na stronie:
www.pietrucha.pl/oferta/inzyniera-ladowa-i-wodna/kotwy/produkty 

Grodzice winylowe i hybrydowe Podsumowanie

Wybierając rozwiązanie należy kierować się nie tylko kosztami samego zakupu grodzic, ale również kosztami transportu, robót wykonawczych i towarzyszących oraz konserwacji czy wymiany, kosztami instalacji, robót towarzyszących i utrzymania czy wymiany.

Korzyści z zastosowania grodzicy winylowych i hybrydowych:

 • Estetyka,
 • Niższe koszty inwestycji,
 • Łatwość obsługi i montażu,
 • Minimalne koszty utrzymania i konserwacji,
 • Długoterminowe bezpieczeństwo,
 • 50 letnia gwarancja,
 • Niski wpływ na środowisko naturalne.