Zastawka wodna

Zastawka wodna, jak sama nazwa wskazuje, jest elementem służącym do zamykania przepływu wody. Zastosowanie zastawki wodnej w kanale lub rowie powoduje zatrzymanie nadmiernego odpływu wody, lub jej piętrzenie. W przypadku rowów i kanałów szerszych niż 4 metry wymagane jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji zastawki.

Zastawki wodne stosuje się najczęściej w melioracjach lub niewielkich zbiornikach wodnych. Zależnie od potrzeb mogą pełnić funkcję:

  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • rekreacyjną,
  • tworzenia zbiorników na potrzeby ujęć wody pitnej,
  • tworzenia zbiorników elektrowni wodnych.

Zastawki charakteryzują się niewielkim rozmiarem, w związku z powyższym mogą być obsługiwane ręcznie, bez użycia jakiegokolwiek dodatkowego napędu lub wspomagania. Tego typu mała retencja jest również korzystna pod względem inwestycyjnym.

Jak działa zastawka wodna małej retencji?

zastawka wodna małej retencjiZastawka wodna małej retencji może realizować różne zadania. Pozwala m.in. na kontrolowanie poziomu wody w mniejszych zbiornikach, co może być wykorzystywane do utrzymania odpowiedniego poziomu wody w stawach rybnych, zbiornikach retencyjnych, czy w rowach irygacyjnych. Poprzez kontrolowanie przepływu wody, zastawki te pomagają w zapobieganiu erozji gleby oraz przeciwdziałają lokalnym powodziom, szczególnie w obszarach rolniczych i wiejskich. 

W małej retencji zastawki są często wykorzystywane do gromadzenia wody na potrzeby irygacyjne, zwłaszcza w okresach suszy. W tym miejscu warto również wspomnieć o wpływie retencji na bioróżnorodność danego ekosystemu. Stabilny poziom wody wspomaga utrzymanie różnorodności biologicznej poszczególnych ekosystemów wodnych.

Technologie zastawek wodnych

Do budowy zastawek wodnych wykorzystuje się różne technologie. W małej retencji często wykorzystuje się proste konstrukcje z drewna lub betonu, które są łatwe w instalacji i obsłudze. Nieco bardziej zaawansowane technologicznie są zastawki regulowane, które umożliwiają manualną lub automatyczną regulację wysokości poziomu wody, co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami wodnymi. W konstrukcji zastawek wodnych zastosowanie znajdują również tworzywa sztuczne.

Zastawka wodna a grodzice winylowe

Wysokiej jakości grodzice winylowe to profile geotechniczne o bardzo szerokim zastosowaniu. Dzięki określonym właściwościom tworzywa, z którego zostały wykonane, mogą być bez obaw stosowane zarówno w przypadku zbiorników dedykowanych do gromadzenia wody do nawadniania pól, jak i tworzeniu sztucznych zbiorników wody pitnej.

Grodzice winylowe charakteryzuje:

  • wysoka trwałość i odporność na erozję wodną oraz korozję – tworzywo sztuczne nie koroduje, a pod wpływem oddziaływania wody nie zmienia swojej struktury i nie traci pierwotnych właściwości,
  • ekologiczny charakter – grodzice powstają z precyzyjnie wyselekcjonowanych surowców pochodzących z recyklingu i są obojętne dla środowiska naturalnego. Atest Państwowego Zakładu Higieny pozwala na ich bezpieczne stosowanie we wszystkich typach zbiorników wodnych,
  • łatwy transport i montaż – winylowe profile geotechniczne są lekkie, a co za tym idzie, nie wymagają wysokich nakładów transportowych, ani specjalistycznego sprzętu do montażu, to wpływa na koszty inwestycji oraz czas niezbędny do wykonania zaplanowanych robót.
  •