Grodzice – jakie są wymiary?

Wymiary grodzic, zarówno stalowych, jak i plastikowych, są kluczowym czynnikiem determinującym ich wytrzymałość, stabilność oraz ogólną skuteczność w danym zastosowaniu. Wybór grodzic o odpowiednich wymiarach jest więc istotny nie tylko ze względu na komfort realizacji prac, ale przede wszystkim ze względu na efektywność tworzonej konstrukcji.

Jakie wymiary mają grodzice stalowe? Jakie plastikowe? Czy istnieje możliwość wykonania profilu geotechnicznego pod konkretne zmówienie? Poniżej omówimy te kwestie, przybliżając możliwości i ograniczenia obu technologii produkcyjnych w zakresie dostarczania grodzic o pożądanych wymiarach.

Grodzice stalowe i plastikowe. Dlaczego wymiary są ważne?

Wymiary grodzic są kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, decydują o wytrzymałości i zdolności obciążeniowej grodzicy. Grubsze i wyższe grodzice są w stanie wytrzymać większe obciążenia, co jest istotne w trudnych warunkach gruntowych lub przy realizacji dużych projektów. Po drugie, wymiary wpływają na sposób montażu grodzic – większe i cięższe grodzice wymagają użycia cięższego sprzętu. Wreszcie, wymiary mają wpływ na koszty transportu i ogólną logistykę projektu, ponieważ większe i cięższe grodzice wymagają specjalistycznych rozwiązań transportowych.

Grodzice stalowe – Wymiary

Standardowe wymiary grodzic stalowych obejmują szerokość, wysokość oraz grubość ścianki. Typowo, szerokość pojedynczego elementu grodzicy stalowej waha się od około 400 mm do 800 mm, natomiast wysokość grodzic może sięgać od kilku do nawet ponad 30 metrów w przypadku dużych projektów inżynieryjnych. Grubość ścianki grodzicy zwykle mieści się w przedziale od 6 mm do 20 mm, co ma bezpośredni wpływ na jej wytrzymałość i sztywność.

Grodzice plastikowe – Wymiary

Grodzice plastikowe są oferowane w różnych wymiarach, które są dostosowane do potrzeb różnych projektów. Szerokość grodzic plastikowych zazwyczaj mieści się w przedziale od 300 mm do 600 mm. Długość grodzic plastikowych może być bardzo zróżnicowana, często zależnie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora. Zwykle waha się od kilku do kilkunastu metrów. Grubość grodzic plastikowych jest zwykle mniejsza niż w przypadku stalowych, co wynika z innych właściwości materiałowych, i zazwyczaj wynosi od 5 mm do 10 mm.

Wymiary grodzic winylowych i hybrydowych

Inwestorzy często pytają o możliwości w zakresie dostosowania długości produkowanych grodzic winylowych do potrzeb projektowych. Jako producent marka Pietrucha posiada pełną swobodę w określaniu długości produkcyjnych oferowanych profili, co oznacza możliwość ich dostosowania do wymogów lub założeń projektu. To bardzo duże udogodnienie, które decyduje o rosnącej popularności profili winylowych jako alternatywy dla tradycyjnych materiałów i technologii, które wciąż borykają się z szeregiem ograniczeń produkcyjnych, w tym ograniczeń wymiarowych produkowanych komponentów.