Przesłona przeciwfiltracyjna

Podstawowym zadaniem przesłony przeciwfiltracyjnej jest ograniczenie napływu wody do wykopu. Najczęściej stosuje się przesłony pionowe, które dzięki zagłębieniu w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych stanowią skuteczną barierę dla filtracji wody. Przesłony tego typu są wykonywane w technologii Trenchmix. Proces ten polega na niszczeniu struktury gruntu przy pomocy mieszadła łańcuchowego z jednoczesnym podawaniem spoiwa. W efekcie powstają przesłony CDMM z jednorodnego kompozytu.

Przesłona przeciwfiltracyjna
Technologia Trenchmix jest bardzo popularna, jednak napotyka pewne ograniczenia w stosowaniu:

  • przesłona przeciwfiltracyjna CDMM nie może zostać wykonana w ścisłej zabudowie, w bliskim sąsiedztwie innych obiektów;
  • wymaga doświadczenia projektanta oraz umiejętnego podejścia do zastosowania technologii w sposób nieszablonowy,
  • maksymalna głębokość mieszkania wynosi do 12 m.

Alternatywą dla technologii Trenchmix są grodzice winylowe EcoLock i grodzice hybrydowe SuperLock.

Przesłony przeciwfiltracyjne na bazie grodzic

Grodzice winylowe EcoLock i grodzice hybrydowe SuperLock powstają z precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów, które zapewniają wysoką stabilność i odporność przesłony na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym erozję, czynniki atmosferyczne, biologiczne i mechaniczne. Ponadto oferowane profile geotechniczne są niezwykle lekkie, dzięki czemu nie wymagają wysokich nakładów transportowych. To w połączeniu z wyeliminowaniem starych błędów i możliwością montażu przy pomocy standardowego sprzętu przekłada się na:

  • wszechstronność oferowanej technologii,
  • możliwość wykonania przesłony w ścisłej zabudowie i w bliskim sąsiedztwie innych obiektów,
  • przyspieszenie prac związanych z wykonaniem przesłony,
  • ułatwienie prac montażowych i obniżenie ryzyka ewentualnego uszkodzenia grodzic podczas montażu,
  • obniżenie kosztów inwestycji.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Grodzice wykonujemy z materiału posiadającego Atest Państwowego Zakładu Higieny, nie wpływa on na parametry wody pitnej, w związku z powyższym oferowany system może być stosowany także w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników z wodą pitną i studni.