Geotechnika

Geotechnika zajmuje się badaniem, sprawdzaniem i analizą gruntów. Badania geotechniczne wykonuje się w celu oceny zdatności gruntu do zastosowań budowlanych. Stanowią one nieodłączny element budownictwa kubaturowego i liniowego. Są niezbędne, aby uzyskać pozwolenie na budowę wymarzonego domu.

Co warto wiedzieć o geotechnice? Czym dokładnie się zajmuje? Na czym polegają badania geotechniczne?

Geotechnika: Co to jest?

Geotechnika jest gałęzią inżynierii lądowej. Zajmuje się oceną stanu gruntów, m.in.:

  • trwałości podłoża na danym terenie,
  • właściwości podłoża, które w późniejszym czasie mogą wpływać na budowę i eksploatację obiektów.

Badania geotechniczne wykonuje się na potrzeby budownictwa kubaturowego (przed postawieniem fundamentów budynku) i liniowego (przed wykonaniem nawierzchni drogowej). Szerokie zastosowanie badań geotechnicznych najlepiej świadczy o interdyscyplinarności tej dziedziny nauki, która wykorzystuje wiedzę związaną z gruntoznawstwem, geologią, mechaniką gruntów i budowli, chemią czy też fizyką.

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne gruntu najlepiej wykonać jeszcze przed zakupem działki. Pozwolą one na:

  • ocenę gruntu pod kątem realizacji planowanego przedsięwzięcia,
  • oszacowanie kosztów związanych z ewentualną stabilizacją czy wzmocnieniem gruntu,
  • uwzględnienie rzeczywistego stanu gruntu przy ewentualnych negocjacjach cenowych.

O czym warto pamiętać?

Współczesna geotechnika oferuje wiele rozwiązań umożliwiających poprawę właściwości gruntów, a co za tym idzie realizację planowanej inwestycji na danym terenie nawet wówczas, gdy wstępne badanie gruntu wykazało jego niezdatność do tego celu. Jeżeli wynik przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazuje na to, że dane grunty nie są spoiste, ich właściwości można poprawić dzięki odpowiedniej metodzie wzmacniania. Ponadto dzięki badaniom geotechnicznym zyskujemy wiedzę niezbędną do wyboru odpowiedniej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, co przekłada się na trwałość konstrukcji w długiej perspektywie czasu.

Badanie geotechniczne a pozwolenie na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt budowlany musi zawierać między innymi opinię geotechniczną oraz w niektórych przypadkach wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Wszystko zależy oczywiście od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie zaliczony dany budynek.

W praktyce budowa domu jednorodzinnego bardzo często nie wymaga wykonania specjalistycznych badań gruntowych. Do wydania pozwolenia na budowę wystarczy dostarczenie dokumentacji dotyczącej ogólnego obrazu jakości gruntu. Niemniej jednak, ze względu na korzyści, jakie uzyskuje inwestor, badania geotechniczne gruntu warto przeprowadzić niezależnie od obowiązujących wymogów. Dostarczają one bowiem istotnej wiedzy na temat jakości gruntów, a co za tym idzie warunków, w ramach których eksploatowany będzie dany obiekt.